Doradca finansowy - wymagania

Doradca finansowy - czy każdy może nim zostać?

W każdym większym mieście można znaleźć co najmniej kilka placówek doradztwa finansowego. Opisywana sytuacja nadal występuje, mimo że coraz większa część usług pośrednictwa finansowego jest świadczona online. Dość duża liczba pośredników działających na rynku może prowokować pytania związane z wymaganiami dotyczącymi takiej profesji. Postanowiliśmy zatem przedstawić najważniejsze informacje o zasadach doradztwa (pośrednictwa) finansowego. Osobno opiszemy kwestie związane z pośrednictwem przy udzielaniu konsumentom kredytów hipotecznych. Takiej działalności dotyczą bowiem inne przepisy. Poniżej wyjaśniamy natomiast wymagania wobec pośrednika pomagającego w wyborze pozostałych kredytów (np. kredytów gotówkowych).

Od doradcy jest wymagana m.in. niekaralność…

Jednym z aktów prawnych, który przedstawia wymogi wobec doradcy finansowego jest ustawa o kredycie konsumenckim. Wskazuje ona, że osoba świadcząca usługi pośrednictwa i doradztwa dla konsumentów związane z udzielaniem popularnych kredytów „niehipotecznych” (np. kredytów gotówkowych i kredytów samochodowych), powinna spełnić określone wymagania. Pierwszym z wymogów jest niekaralność. Chodzi o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. W przypadku spółki prowadzącej pośrednictwo finansowe dotyczące kredytów konsumenckich, wymagania związane z niekaralnością muszą spełniać wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy.

Oprócz niekaralności osób prowadzących doradztwo finansowe/pośrednictwo finansowe (w zakresie kredytów konsumenckich), bardzo ważną kwestią jest też wpis do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (patrz: Rejestr Pośredników Kredytowych - Dział II). Dzień wpisu do wspomnianego rejestru wyznacza datę rozpoczęcia działalności związanej z doradztwem finansowym. KNF wpisuje nowego pośrednika do rejestru po zbadaniu wysłanego przez niego wniosku oraz pozostałych dokumentów. Co ważne, na stronie Komisji Nadzoru Finansowego każdy internauta może za darmo sprawdzić, czy wybrany przez niego doradca finansowy znajduje się w urzędowej ewidencji. Oferowanie pośrednictwa i doradztwa w zakresie kredytów konsumenckich bez odpowiedniego wpisu jest surowo karane. Właśnie dlatego przypadki takiej działalności są wyjątkowo rzadkie.

Oferowanie ubezpieczeń też wymaga formalności

Warto wiedzieć, że osoby lub spółki zajmujące się pośrednictwem finansowym (doradztwem finansowym) dość często oferują też usługi dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Jeżeli pośrednik finansowy wybierze takie rozwiązanie, to będzie musiał spełnić dodatkowe wymagania. Co ciekawe, są one bardziej restrykcyjne niż w przypadku pośrednictwa dotyczącego kredytów konsumenckich. Agent ubezpieczeniowy zgodnie z przepisami musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i cechować się niekaralnością. Dodatkowo wymagane jest zdanie egzaminu przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń. Warto też wspomnieć, że agenci ubezpieczeniowi muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które chroni ich przed skutkami roszczeń klientów. Jeżeli chodzi o wymagania wobec doradcy oferującego ubezpieczenia, to bardzo ważny jest też wpis do odpowiedniej ewidencji agentów ubezpieczeniowych, którą prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Podobnie jak w przypadku rejestru pośredników finansowych, dostęp do wspomnianej ewidencji jest zupełnie darmowy i możliwy online.

Wielu doradców posiada już wyższe wykształcenie

W nawiązaniu do powyższych, ubezpieczeniowych wymagań warto podkreślić, że zwykle spełniają je również osoby zajmujące się na co dzień doradztwem w zakresie kredytów konsumenckich. Typowy polski pośrednik finansowy obecnie ma wyższe wykształcenie (często kierunkowe) i jest w młodym lub średnim wieku. Rzadkości nie stanowią też dobrowolne ubezpieczenia OC. Wykupują je również doradcy finansowi, którzy ze względu na zakres działalności nie muszą posiadać takich polis. Wzmożona konkurencja panująca na rynku doradztwa finansowego także jest swoistą gwarancją wysokiej jakości usług. Dodatkową motywacją dla doradcy finansowego wydaje się również możliwość łatwego zamieszczenia oceny jego usług w Internecie.

W jednym z artykułów umieszczonych na naszej stronie omawiamy zasady prowadzenia doradztwa i pośrednictwa związanego z udzielaniem kredytów hipotecznych. Warto dowiedzieć się, jakie są zasady takiej działalności. To ważna kwestia, ponieważ doradcy bardzo często zajmują się pomocą dotyczącą zarówno kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych.