Kredyt hipoteczny

Doradca hipoteczny - jakie są wymagania?

W jednym z innych artykułów umieszczonych na naszej stronie już zasygnalizowaliśmy, że doradców związanych z kredytami hipotecznymi dotyczą specjalne wymagania. Takie wymogi wprowadzono między innymi dlatego, że przeciętny kredyt mieszkaniowy lub budowlany ma bardzo dużą wartość. Trudno porównywać znaczenie kredytu hipotecznego na kwotę 300 000 zł i kredytu konsumenckiego o przykładowej wartości 10 000 zł. Zasadami działania doradców finansowych pomagających wybrać najlepszą „hipotekę” powinny zainteresować się nie tylko osoby, które w najbliższym czasie zamierzają kupić dom lub lokal. Warto zdawać sobie sprawę, że ustawowe wymogi dla doradcy hipotecznego zwykle spełniają również doradcy pomagający konsumentom w wyborze różnych innych rodzajów kredytu (np. kredytów gotówkowych oraz kredytów samochodowych).

Hipoteczny doradca powinien być wpisany do rejestru

Po wprowadzeniu ustawy o kredycie hipotecznym, zasady doradztwa finansowego dotyczące „hipotek” stały się bardziej przejrzyste. Warto przypomnieć, że wspomniana ustawa obejmuje kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne udzielane konsumentom przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Kredytowym konsumentem w rozumieniu polskich przepisów jest osoba wykorzystująca pożyczone pieniądze do finansowania celów bezpośrednio niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą i zawodową. Jeżeli doradca finansowy pomaga takiej osobie w uzyskiwaniu kredytu zabezpieczonego hipoteką, to będzie musiał przestrzegać zasad ustalonych przez ustawę o kredycie hipotecznym.

Doradca finansowy zajmujący się kredytami hipotecznymi dla konsumentów (doradca hipoteczny) wedle przepisów powinien spełniać szereg różnych wymagań. Pierwszym z nich jest wpis do specjalnej ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warto wiedzieć, że KNF prowadzi dwa osobne rejestry doradców (pośredników) finansowych. W jednym z nich znajdują się osoby lub firmy prowadzące działalność doradczą związaną z kredytami konsumenckimi.

Drugi rejestr KNF skupia właśnie doradców hipotecznych. Oficjalna nazwa tej ewidencji brzmi następująco: Rejestr Pośredników Kredytowych - Dział I. Jego zawartość można bezpłatnie sprawdzić na stronie KNF-u. W tym kontekście warto pamiętać, że jeden pośrednik prowadzący działalność w formie mikrofirmy lub spółki, może znajdować się w obydwu wspomnianych ewidencjach. Mowa o Rejestrze Pośredników Kredytowych - Dział I (pośredników kredytu hipotecznego) oraz Rejestrze Pośredników Kredytowych - Dział II (pośredników kredytu konsumenckiego).

Pośrednik hipoteczny musi zdać państwowy egzamin

Inne przepisy również zapewniają, że doradca finansowy zajmujący się kredytami hipotecznymi będzie profesjonalistą. Warto pamiętać, że KNF nie wpisze takiej osoby lub firmy do swojej ewidencji doradców bez spełnienia przez nią odpowiednich wymagań. Pierwszym z wymogów jest niekaralność, która w przypadku spółki zajmującej się doradztwem finansowym dotyczy jej władz. Ponadto od pośrednika hipotecznego wymaga się posiadania co najmniej średniego wykształcenia oraz wykupienia obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Najważniejszym wymogiem okazuje się jednak konieczność zdania egzaminu, który jest organizowany i oceniany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wspomnianego egzaminu nie muszą zdawać tylko osoby, które ukończyły magisterskie studia ekonomiczne lub prawnicze.

Warto wiedzieć, że na rynku funkcjonują również doradcy finansowi działający jako agenci pośrednika kredytu hipotecznego. Za działalność takich osób odpowiada sam pośrednik kredytu hipotecznego, który powinien im zorganizować odpowiednie szkolenie oraz egzamin. Takie rozwiązanie zapewnia, że doradcy działający jako agenci będą posiadali odpowiednią wiedzę. Pośrednik kredytu hipotecznego nie pozwoli sobie bowiem na zatrudnienie jako współpracowników złych agentów, którzy mogliby go narazić na straty, utratę dobrej opinii lub inne nieprzyjemności.

Obowiązujące przepisy przewidują jeszcze jeden wariant prowadzenia działalności jako osoba doradzająca przy wyborze kredytu hipotecznego. Mowa o świadczeniu usług jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego. Taka osoba może prowadzić działalność bez zezwolenia i zatrudniać swoich agentów. Istnieją jednak trzy wymogi. Po pierwsze, konieczne jest przejście szkolenia i zdanie egzaminu organizowanego przez współpracujący bank. Po drugie, powiązany pośrednik kredytu hipotecznego powinien zostać wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po trzecie, taki pośrednik w ramach działalności doradcy finansowego może oferować kredyty mieszkaniowe tylko z jednego banku. Właśnie dlatego doradcy hipoteczni najczęściej posiadają status agenta lub pośrednika kredytu hipotecznego.